06-54 34 01 46 info@treekerwissel.nl

De schapen van de kudde zullen op dinsdag 30 mei a.s. geschoren worden. Dit zal gebeuren bij het Treekerpunt aan de Treekerweg.

Het scheren is vrij toegankelijk voor bezoekers.