06-54 34 01 46 info@treekerwissel.nl

De kudde zit inmiddels midden in de lammerperiode. Het aantal lammetjes groet gestaag. Er zijn heel veel tweelingen en zelfs een aantal drielingen. De eerste lammetjes staan inmiddels buiten. Soms kruipen ze lekker bij mama tegen de kou, maar meestal dartelen ze vrolijk door de wei.

Eind maart hopen we, met de lammetjes weer erop uit te trekken.