06-54 34 01 46 info@treekerwissel.nl

Nieuwsberichten

Onderhoud zwerfsteneneiland

De schapen van de Treeker Wissel komen op veel bijzondere plekjes. Sinds kort is het Zwerfsteneneiland in Maarn daaraan toegevoegd. Nu het eiland grondig is opgeknapt is het aan de schapen om de begroeiing kort te houden. Afgelopen week kwamen ze er voor de eerste...

Treeker lammetjesdag op woensdag 19 april

Er zijn dit jaar 233 lammetjes geboren bij de Schaapskudde De Treeker Wissel. Op woensdagmiddag 19 april van 14.00 tot 16.00 uur kunt u een deel van deze lammetjes komen bekijken. De schaapsherder, de schapen en hun kroost zijn te vinden op het weiland op de hoek van...

Lammetjesdag was een succes

Op zaterdag 18 maart was het lammetjesdag bij de schaapskudde. Er was veel toeloop; jong en oud hebben de lammetjes kunnen aaien. Een van de vrijwilligers gaf uitleg over de gang van zaken, en demonstreerde hoe de hond en de lammetjes aan elkaar konden wennen.

Volop lammetjes

Inmiddels zijn zo'n 80 lammetjes geboren. Ongeveer 1/3 van wat we verwachten. Bijzonder was de geboorte van een drieling, die op de foto wordt geshowd door twee vrijwilligers.

Eerste schapen naar binnen.

Op 4 februari is de eerste groep “moeders in spe” de stal ingebracht. Het wachten is op de eerste lammetjes. De rest van de drachtige schapen loopt nog in de wei, in de buurt van de stal. Zij lammeren wat later. Dan hebben we ook nog een grote groep “overhouders”...

Schapen en verkeer….

Bij het verplaatsen van de kudde lopen we vaak over de weg en moeten we soms drukke kruisingen oversteken. Bij zo'n verplaatsing lopen er meestal 2 begeleiders met getrainde bordercollies aan de voorkant, om de route aan te geven en te zorgen dat de schapen hen niet...

Richting aflammer-stal

Op 14 januari is de groep drachtige schapen verhuisd van Landgoed Den Treek naar het buitengebied van Leusden. Het was een flinke wandeling over Den Treek (foto), door Leusden en door het buitengebied. Doel was de omgeving van de stal waar over enkele weken de eerste...

Het scheiden van de schapen

Met prachtig weer zijn op 5 januari de drachtige schapen gescheiden van de niet-drachtige en hebben we nu dus 2 groepen, die ongeveer even groot zijn. Bij de niet-drachtige schapen zijn, behalve de ooien die niet drachtig zijn geworden, ook de "lammeren" van vorig...

Op zoek naar Brook

Op 1e kerstdag-avond werd Brook, één van de bordercollies van José Struik aangereden op de Langesteeg te Leusden. De hond vluchtte weg en kwam niet meer terug. De hele nacht werd er naar hem gezocht. Ook de hele 2e kerstdag waren er tal van vrijwilligers op zoek naar...