06-54 34 01 46 info@treekerwissel.nl

Over ons

Schaapskudde De Treeker Wissel is in april 2014 gestart. De naam Treeker Wissel is afgeleid van het gelijknamige ecoduct, die de natuurgebieden Den Treek en de Leusderheide met elkaar verbinden. De naam slaat zowel op het wisselen van menselijke en dierlijke verkeersstromen als op door dieren gemaakte paden door de natuur. Zoals bruggen en ecoducten mensen verbinden, zo brengen ook schaapskuddes mensen en natuur tot elkaar.

José Struik

José Struik is directeur/eigenaar van De Treeker Wissel. Daarvoor heeft ze zes jaar voor Landschapsbeheer De Wassum gewerkt en is daar, zo gezegd, door de wol geverfd. Het beheer vond in die periode op de gehele Utrechtse Heuvelrug plaats, waar José een schat aan ervaring heeft opgedaan. Natuur en omgang met dieren liep als een rode draad door haar leven. Naast Atheneum, Hogere landbouw School en een aantal jaren Diergeneeskunde is het dier altijd prominent hobbymatig aanwezig geweest. In 2007 ging zij de opleiding Vastgoed en Grondverkeer (rentmeester) volgen in Velp en via een stage bij Het Utrechts Landschap werd zij gevraagd een onderzoek te doen op welke manier schaapskuddes ingezet kunnen worden op De Utrechtse Heuvelrug. In hetzelfde jaar werd de kudde van het Goois Natuur Reservaat van Rhenen naar het Gooimeer gelopen. Via Het Utrechts Landschap liep José ter ondersteuning mee.  Zo is het balletje gaan rollen en heeft José De Treeker Wissel opgezet.

Vriend worden?

Mail direct!

Vriend worden van de Treeker Wissel?

Treeker Wissel komt graag in contact met mensen die geïnteresseerd zijn in ons werk, met name het natuurbeheer en de omgang met de dieren. Ook mensen met een goed getrainde bordercollie zijn welkom. Maak hieronder vast kennis met een aantal van onze vrienden.

Vrienden van de Treeker Wissel

Adopteer een schaap via Stichting Heuvelrugfonds

Adopteer een schaap