06-54 34 01 46 info@treekerwissel.nl

Er zijn een paar nieuwe gezichten bij gekomen!

‘s ochtends op 2 maart 2021 is de bordecollie Skye bevallen van 4 puppy’s, Maximus, Joy, Michel en Pat.